2221088247 6971902098 Ευρύτου 4, Χαλκίδα Εύβοια 34008 nikosbalakas@gmail.com